Arama:

PROJELERİMİZ

SESİMİ DUY , BENİ TANI !

Ruhsal Sağlığa Farkındalık Projesi

SPARC 5665 olarak #SPARCFARKINDADIR hareketi kapsamında ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşmak amacıyla başlıca bir konferans serisinden oluşan “Sesimi Duy, Beni Tanı!” projemizi başlattık. Amacımız ruhsal sağlığa farkındalık yaratarak bu konudaki toplumsal baskı ve tabulara karşı bir hareket başlatmak. Bu hedefimizden yola çıkarak projemizin ilk aşamasında, gençlerin bilinç seviyesini saptamak üzere bir google forms oluşturduk. 37 kişiden aldığımız geri dönüşlerden topladığımız verilerin analizini yaparak konferanslarımızın konu başlıklarını oluşturduk ve bu konular üzerinde deneyimli uzman psikologlarla projemize başladık. 

“Sesimi, Duy Beni Tanı!” projemizin konferans serisiyle her hafta psikolojinin farklı bir alanında farkındalık yaratıyoruz. “Ruhsal Sağlığa Farkındalık Giriş”, “Psikolojik Hastalıklar” , “LGBTQIA+ farkındalığı”, “Duygular”, “Nöroçeşitlilik” gibi başlıklar üzerinden alanında 20 ile 45  kişi arasında değişen katılımcılarımızın paylaşımları ve uzman psikologların moderatörlüğü ile  birlikte ilerletmekteyiz.

Bu konferanslarımıza ek kaynak oluşturması için de Discord kanalımızı oluşturduk. “Sesimi Duy, Beni Tanı!” projesinin Discord kanalı katılımcılarımızın ruhsal sağlık konusunda birbirleriyle iletişim kurabileceği ve aynı zamanda toplantı özetlerine, duyurulara ve konuyla ilgili ek kaynaklara ulaşabileceği yazılı platformumuz oldu. 

Konferans serimizi ilk olarak 26 Ocak’ta instagram üzerinden duyurduk ve serimizin açılış konferansı olan “Ruhsal Sağlığa Farkındalık Giriş” konferansımıza psikolog Hazal Yılmaz’ı davet ettik. İnteraktif konferans serimize katılımcılarımızın deneyimleri ve düşünceleri üzerinden ilerledik.

“Psikolojik Hastalıklar” konusunda Psikolog Umay Erdağı ile birlikte depresyon, anksiyete ve yeme bozuklukları gibi konular üzerinde durduk.

“LGBTQIA+ farkındalığı” konferansımızda; cinsiyet ve cinsel yönelimler, LGBT+ zorbalığı, ayrımcılık gibi konular üzerinden Psikolog Hazal Yılmaz ile birlikte ilerledik.

“Duygular” konusundaki konferansımızı Psikolog Deniz Ertan ve Psikolog İdil Morin’in moderatörlüğünde gerçekleştirdik. Duyguların amacını, anlamını, duygularımızı fark etmenin ve yoğun duygularla başa çıkmanın yollarını tüm detaylarıyla tartıştık.  

“Nöroçeşitlilik” konulu konferansımızda; Asperger sendromu, DEHB, otizm, disleksi, Down sendromu, Rett sendromu gibi birçok konuda Psikolog Latife Özgüleryüz’ün katkılarıyla merak edilenleri cevapladık. Nöroçeşitlilik konusunda bilgimizi ve duyarlılığımızı arttırmayı başardık.

Konferans serisinde aldığımız bilgiler, paylaşılan deneyimler ve konuşmacılarımızın katkıları sayesinde ruhsal sağlığa farkındalık yaratmak amacımız ile çıktığımız yolda önemli adımlar attık ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.

AFRİKA PROJESİ

Youth for future

Sparc olarak Afrika’ya yardım için projeler gerçekleştiren İdea Universal şirketi ile ortak olarak bir proje yürütmekteyiz: ‘’Afrika’da bir Saint Pulchérie Köyü’’. Bu projeyi gerçekleştirmekteki amacımız Tanzanya’da bulunan elektriğe ve suya erişimi olmayan, eğitim seviyesi çok az olan bir köye yardım etmekti. Biz Tanzanya’da bulunan bu köyü projeyi beraber gerçekleştirdiğimiz İdea Universal sayesinde bulduk ve İdea Universal’ın kurucusu olan Hayri Dağlı ile toplantılar düzenleyerek bu köye gerçekleştirmek istediğimiz yardımlara karar verdik. 

Planladığımız yardımları gerçekleştirebilmek amacıyla 2019 ve 2020 yıllarında kermesler düzenledik, yılbaşı çekilişleri gerçekleştirdik ve haftalık yiyecek satışları yaptık. Elde ettiğimiz gelirler ile de köye eğitim kitleri/tabletleri, güneş pilleri ve tarım aletleri tedarik ettik. Köyün temiz suya erişimini sağlamak için yağmur suyu toplama tankı inşa edildi. Aynı zamanda 2020 yılının sonunda köydeki kadınlar için mikro kredi desteği sağladık. 

2018’de başlattığımız bu projeyi 2021 yılının başında gençlere de yayamak amacıyla İdea Universal’ın gençlik kolu olan Youth For Future ekibini kurduk. Bu ekip ilk olarak 2021 yılında gerçekleştirilen 22 Mart Dünya Su Günü yürüyüşüne katıldılar. Son olarak 2022 senesinde de 23 Şubat Çarşamba günü takımımızın projeyi beraber gerçekleştirdiğimiz İdea Universal’ın da kurucusu olan Hayri Dağlı, takımımızın eş kaptanı Ramazan Akdoğan ve takımımızın PR kaptanı Beste Yıldız TRT Radyo1’de Günebakan programına konuk olarak projemizde gerçekleştirdiklerimizi ve amaçlarımızı anlattılar. Afrika projemizi geliştirmeye ve sosyal medya, radyo ve televizyon gibi kaynaklarla daha fazla insana ulaştırmaya devam ediyoruz. 

FARKINDALIK EKİBİ

 “Sparc farkındadır” misyonumuz adı altında, takım çalışmasının ön planda olduğu “Farkındalık Ekibini” kurduk. Bu sene 2. senesinde olan bu ekibin projeleri ekolojik değerler çevresinde şekillenmektedir.

Geçtiğimiz sene kovid-19 nedeniyle kullanımı artan maskelerin yarattığı çevre kirliliğine bir çözüm bulmak için Oluşturduğumuz ekip ile maske çöpleri ve zararlarını konu alan bir proje oluşturmak istiyorduk. Hem daha fazla insana ulaşmak hem de diğer robotik takımları ile aramızda olan ilişkilerimizi güçlendireceğini düşünerek başka takımlardan üyeler içeren bir ekip kurma kararı aldık.  Geçtiğimiz sene ekibimizi kurarken iki oturumdan oluşan bir süreç gerçekleştirdik. Birinci oturumda maske kullanımının çevreye olan zararları konusunda bilgilendirici bir sunum sunduk ve katılımcılara ikinci oturuma kadar , sunduğumuz problemlere çözüm olabilecek fikirler düşünmelerini istedik. İkinci oturumda fikir paylaşımı yaptık ve her oturumdan sonr ahazırladığımız özetleri katılımcılarla paylaştık. Ekibin kuruluş aşamasında ise ekip üyelerinden hazırladığımız şartnameleri imzalamalarını istedik. Bu şartnameler ekipteki her üyenin eşit ve özgür çalışma ortamına ve haklara sahip olduğunun yazılı bir göstergesiydi. 

Başta Sparc takımımızdan 4 kişi ile başlayan ekibe oluşum sürecinin ikinci oturumundan sonra Robin , Fmwill ve Kaiser takımlarının üyelerinin oluşturduğu 12 kişi katıldı. Böylece toplam 16 kişi olduk.Bu sene de bu sayıyı koruyarak projemize devam ettik.

Farkındalık Ekibi 2021 Şubat ayında kuruldu ve şu an ekibin ana projesi Maske Makinesi projesiydi. Fakat Covid-19 sureci ve maskenin kullanımının artması ile hem çevreyi temiz tutabilecek hem de atık maskeleri geri dönüştürebileceğimiz bir proje yapmaya karar verdik. Maske makinesi fikrimizi geliştirip maskelerin geri dönüştürülmesinin yollarını aradık. Yaptığımız araştırmalar sonrası atık maskelerin gerekli sterilizasyon şartlarında eritilip, çeşitli kullanım alanı olan plastik parçalarına dönüştürülebileceklerine dair ortak bir fikre vardık. 

EĞİTİM KARAVANI

SPARC X İDEA UNİVERSAL 

Idea Universal ile beraber 2021 yılının sonunda Türkiye’nin doğusunda mevsimlik olarak çalışan çocuk işçilere yardımcı olmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından da onaylanan “Eğitim Karavanı” adlı bir proje başlattık.  Bu projeyle eğitime ulaşamayan herkes için bir fırsat sağlamayı ve eğitimi olabildiğince yaymayı amaçlıyoruz. “Leap Learning” şirketiyle yaptığımız iş birliği içerisinde ekibimiz eğitimde kullanılacak materyalleri İngilizceden Türkçeye çeviriyor, sonrasında ise “Leap Learning App” adlı uygulamaya yüklüyor. Uygulamadaki içerikler daha çok ilkokul seviyesindeki öğrencilere yönelik olmakla birlikte Türkçenin temellerini ve günlük hayatımızda kullandığımız kavramları öğretmeyi amaçlıyor. Çeviri ekibimiz Leap Learning sorumlularıyla beraber iletişim halinde projeyi yürütmeye devam ediyorlar. 2022 yılının yaz aylarında karavanımız Leap Learning uygulamasının içinde yüklü olacağı elektronik cihazlarla beraber yola çıkıp eğitim serüvenine başlayacak.